วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

KPN's Blog

แนะนำ Blog สาระดีๆ BY Kroo P' Nit :)

63 ความคิดเห็น:

 1. English Today วันนี้เสนอคำว่า “sick” นอกจากจะหมายถึง “ป่วย” ที่เรารู้จักกันดีแล้ว ยังหมายถึง “อาเจียน” ได้อีกด้วย เช่น He was sick after he ate too much. (เขาอาเจียนออกมาหลังจากกินเข้าไปมาก) เป็นได้ทั้ง adj. และ n. นอกจากนี้ หากใช้กับบุพบท of ก็ยังหมายถึง “เบื่อหรือรำคาญมาก ๆ” ได้ด้วย เช่น I’m sick of it. (ฉันล่ะเบื่อเรื่องนี้เต็มทีแล้ว)

  ตอบลบ
 2. Phrasal Verb ดีๆที่ นร. ต้องรู้ในการสอบเข้ามหาลัย BY KPN : วันนี้ตระกูล TAKE

  1. take a deep breath =หายใจเข้าลึกๆ

  2. take a look=มองดู

  3. take advantage=เอาเปรียบ

  4. take away=เอาออกไป

  5. take care of=ดูแล

  6. take food from=รับอาหารจาก

  7. take it easy=ใจเย็นๆ

  8. take it for granted=มองข้ามไป,ทึกทัก

  9. take off=ปล่อย, บินไป, ออก(เดินทาง)

  10.take over=เข้าคอบครอง

  11.take part in=เข้าร่ม

  12.take time off=หยุดพัก

  13.take turn=ผลัดกัน

  14.take up=เริ่ม, ทำ, สนใจ ,หันมา

  15.take your time=ค่อยๆทำ, ไม่จำเป็นต้องรีบ

  16.take away=นำกลับ

  หวังว่าคงเป็นประโยชน์มิน้อย ถ้านักเรียน ท่อง จดจำและนำไปใช้ สิ่งดีๆที่ kPN นำมาให้เทอ

  .

  ตอบลบ
 3. English Today วันนี้เสนอคำว่า “common” หมายถึง “ปกติ ทั่ว ๆ ไป” เช่น It’s quite common to see stray dogs in Thailand. (เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นหมาจรจัดในประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีสำนวน have something in common หมายถึง “มีอะไรคล้าย ๆ กัน” เช่น We have a lot in common. (เรามีอะไรคล้าย ๆ กัน) We don’t really have much in common. (เราไม่ค่อยมีอะไรคล้ายกันเลย)

  ตอบลบ
 4. English Today วันนี้เสนอคำว่า “common” หมายถึง “ปกติ ทั่ว ๆ ไป” เช่น It’s quite common to see stray dogs in Thailand. (เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นหมาจรจัดในประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีสำนวน have something in common หมายถึง “มีอะไรคล้าย ๆ กัน” เช่น We have a lot in common. (เรามีอะไรคล้าย ๆ กัน) We don’t really have much in common. (เราไม่ค่อยมีอะไรคล้ายกันเลย)

  ตอบลบ
 5. English Today วันนี้เสนอคำว่า “panic” หมายถึง “ตื่นเต้น ลนลาน” เช่น เวลาต้องไปรายงานหน้าห้อง เราก็จะรู้สึก panic เพราะตื่นเต้น กลัวจะทำไม่ได้ดี เมื่อเพื่อนเกิดอาการ panic เราก็สามารถเตือนเพื่อนได้ว่า Don’t panic! Everything will be okay. (ไม่ต้องตื่นเต้นนะ ไม่มีอะไรหรอก) หรือ Stop panicking! You will be fine. (ความหมายเหมือนกัน) ที่น่าสนใจคือ เมื่อจะเติม ing ต้องเพิ่มตัว k เข้ามาด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 6. English Today วันนี้เสนอคำว่า “sight” หมายถึง “การมองเห็น” มีสำนวนที่น่าสนใจคือ “out of sight, out of mind” (พอตัวห่างกัน ใจก็ห่างกันไปด้วย) หรือ “love at first sight” (รักแรกพบ) เช่น “When I met you, it was love at first sight.” (เมื่อฉันเจอเธอ มันเป็นรักแรกพบเลยนะ)

  ตอบลบ
 7. English Today วันนี้เสนอคำว่า “unbelievable” หมายถึง “ไม่น่าเชื่อเลย” ใช้พูดเพื่อแสดงความประหลาดใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น (มาจาก believe “เชื่อ”) เช่น Federer was defeated by Djokovic in Australian Open semifinal. It was unbelievable!” (เฟดเดอเรอร์แพ้ดยอคโควิชในรอบรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่น ไม่น่าเชื่อเลย)

  ตอบลบ
 8. English Today วันนี้เสนอคำว่า “lose” หมายถึง “แพ้” เช่น “Nadal lost his Australian Open quarterfinal.” (นาดาลตกรอบก่อนรองชนะเลิศในออสเตรเลียนโอเพ่น) แม้บางครั้งจะเรียกผู้แพ้ว่า “loser” แต่คำนี้ก็มีความหมายแฝงเป็นคำดูถูกได้ หมายถึง “คนที่ไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จ” สำหรับฝรั่ง การถูกด่าว่า loser ถือว่าเจ็บปวดทีเดียว

  ตอบลบ
 9. English Today วันนี้เสนอคำว่า “truth”(ออกเสียงประมาณว่า “ทรูธ” ตัว “ธ” แลบลิ้นออกมาไว้ระหว่างฟัน) หมายถึง “ความจริง” เช่น “Please tell me the truth.” (บอกความจริงฉันมาเถอะ) อีกสำนวนที่น่าสนใจคือ “To tell (you) the truth” หมายถึง “บอกตรง ๆ นะ” เช่น “To tell (you) the truth, I didn’t understand a word you said.” (บอกตรง ๆ นะ ฉันไม่เข้าที่คุณพูดเลยสักนิด)

  ตอบลบ
 10. English Today วันนี้เสนอคำว่า “exhausted” (ออกเสียงประมาณว่า “อิกซอสติด”) หมายถึง “เหนื่อยมาก หมดแรง” เป็น adj. มักใช้กับ v. to be หรือ feel ก็ได้ เช่น I am/feel exhausted! (ฉันเหนื่อยเหลือเกิน) ส่วน “exhausting” ใช้ขยายสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อย เช่น It has been an exhausting day. (มันเป็นวันที่แสนเหนื่อย)

  ตอบลบ
 11. English Today วันนี้เสนอคำว่า “sharp” เรารู้จักคำนี้ดีว่าเป็น adj. หมายถึง “คม” เช่น Be careful! This knife is sharp. (ระวังหน่อยนะ มีดมันคม) ถ้าเติม –en จะเป็นกริยา หมายถึง “ทำให้แหลม, คมขึ้น” เช่น My pencil is blunt. I need to sharpen it. (ดินสอมันทู่ ฉันต้องเหลาซะหน่อยแล้ว) นอกจากนี้ sharp ยังเป็น adv. หมายถึง “ตรง(เวลา)เป๊ะ” ได้อีกด้วย เช่น See you at 8.30 sharp. (เจอกันตอน 8.30 ตรงนะ ห้ามมาช้า)

  ตอบลบ
 12. English Today วันนี้เสนอคำว่า “swear” (ออกเสียงประมาณว่า “สแวร์”) หลาย ๆ คนรู้จักคำนี้ดีจากเพลง “I swear” (เก่าเชียว ^_^) หมายถึง “สาบาน” เช่น I swear I don’t know about it. (ฉันสาบานว่าฉันไม่รู้เรื่องจริง ๆ) นอกจากนี้ยังหมายถึง “สบถ, พูดคำหยาบ” ได้ด้วย เช่น “Don’t swear at me.” (อย่าพูดหยาบคายกับฉันนะ)

  ตอบลบ
 13. English Today วันนี้เสนอคำว่า “try” คำนี้มีสองความหมายหลัก ๆ อันแรกคือ “พยายาม” เช่น I will try again next year. (ปีหน้าฉันจะพยายามใหม่) บางครั้งก็ใช้กับ to เพื่อบอกว่าพยายามทำอะไร เช่น Next year I will try to lose weight. (ปีหน้าฉันจะพยายามลดน้ำหนัก) อีกความหมายหนึ่งคือ “ลอง” เช่น “Why don’t you try a different shampoo?” (ทำไมไม่ลองแชมพูใหม่ดูล่ะ)

  ตอบลบ
 14. English Today วันนี้เสนอคำว่า “advanced” (ออกเสียงประมาณว่า “แอดแว่นซท์/แอดว่านซท์) ที่หมายถึง “ล้ำสมัย” หรือ “ขั้นสูง” เช่น This is the most advanced technology. (นี่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด) I’m taking an advanced English course. (ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูง) แต่สำนวน “in advance” หมายถึง “ล่วงหน้า” You need to book the ticket in advance. (คุณต้องจองตั๋วล่วงหน้านะ)

  ตอบลบ
 15. English Today วันนี้เสนอคำว่า “fishy” มาจากคำว่า fish (ปลา) นั่นเอง fishy เป็น adj. หมายถึง “รสชาติ/กลิ่นคาว ๆ เหมือนปลา” เช่น “What’s that fishy smell?” (กลิ่นอะไรคาว ๆ น่ะ) นอกจากนี้ยังหมายถึง “ทะแม่ง ๆ แปลก ๆ ไม่ชอบมาพากล มีพิรุธ” ได้อีกด้วย เช่น “There was something fishy about the car accident.” (อุบัติเหตุรถชนครั้งนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะ)

  ตอบลบ
 16. English Today วันนี้เสนอคำว่า “sack” คำนี้มีหลายความหมาย ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง “กระสอบ” เช่น a sack of potatoes (มันฝรั่ง 1 กระสอบ) นอกจากนี้ยังเป็นแสลงหมายถึง “ที่นอน” ได้อีกด้วย เราจึงได้ยินฝรั่งพูดสำนวนว่า “hit the sack” หมายถึง “ไปนอน” เช่น “I’m going to hit the sack.” (ฉันจะไปนอนแล้วนะ) นอกจากนี้ยังเป็นกริยาหมายถึง “ไล่ออก” ได้ด้วย เช่น “He got sacked from his job.” (เขาถูกไล่ออกจากงาน)

  ตอบลบ
 17. English Today วันนี้เสนอคำว่า “company” นอกจากจะหมายถึง “บริษัท” ที่เรารู้จักกันดีแล้ว ยังหมายถึง “มีเพื่อนไปด้วย, คนที่อยู่ด้วย” ได้อีกด้วย เช่น “I enjoy his company.” (ฉันชอบไปกับเขา, อยู่กับเขา) He enjoys his own company. (เขาชอบไปไหนมาไหนคนเดียว, ชอบอยู่คนเดียว) “They are very good company.” (พวกเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข)

  ตอบลบ
 18. มารู้เรื่อง ASEAN กันเถอะ
  40 ปี อาเซียน
  อาเซียนได้ขยายตัวทั้งในลักษณะจำนวนสมาชิกและขอบเขตความร่วมมือโดยความร่วมมือในแต่ละสาขาได้มีพัฒนาการในทางที่ใกล้ชิดและลงรายละเอียดมากขึ้นตามลำดับ ไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศผู้ก่อตั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้อาเซียนเริ่มนโยบายหรือมาตรการอันเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอาเซียนโดยรวมมาโดยตลอดทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ไทยยังได้ริเริ่มให้อาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานในทุกด้านโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ คือ Hanoi Plan of Action ต่อมา อาเซียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานต่อเนื่องจาก Hanoi Plan of Action ซึ่งหมดอายุ คือ แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme-VAP) ซึ่งเป็นแผนงาน 6 ปี (ปี 2547-2553) โดยครอบคลุมกิจกรรมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

  ตอบลบ
 19. อาเซียนในปัจจุบัน
  ผู้นำอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord LL หรือ Bali Concord LL) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยในด้านการเมืองให้จัดตั้ง “ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) ด้านเศรษฐกิจให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ต่อมา ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปี คือ เป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปี 2558


  - การเป็นประชาคมการเมืองความมั่นคง ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community Blueprint) โดยมีเป้าหมายเพื่อ ก) สร้างประชาคมอาเซียนให้มีค่านิยมร่วมกัน ข) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และ ค) เสริมสร้างให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่หนักแน่นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลกโดยมีอาเซียนเป็นผู้นำในภูมิภาค


  - การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร์ ปี 2550 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community Blueprint) เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการจัดทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแข่งขันเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงซึ่งมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนไปสู่ประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียนเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น ตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ


  - การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้อาเซียนมีสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีระดับการพัฒนาในทุกด้าน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสังคม (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)

  ตอบลบ
 20. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
  กฎบัตรอาเซียนจัดทำขึ้นเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงไว้ โดยต้องการให้อาเซียนเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในกฎบัตรอาเซียนยังได้ระบุประเด็นใหม่ที่แสดงความก้าวหน้าของอาเซียน อาทิ การมีเพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และการจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับข้อพิพาท เป็นต้น  การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย
  ไทยเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 41 ในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่สิงคโปร์จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ในช่วงการเป็นประธาน ไทยมีภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสให้ไทยผลักดันประเด็นที่จะช่วยสนับสนุนผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎบัตรอาเซียน การทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างการพัฒนาและการมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนในภูมิภาค  การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน
  โอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ระยะเวลา 1 ปี ครึ่ง ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2551 – ธันวาคม 2552 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 1 ครั้งในปีนี้ และอีก 2 ครั้งในปี 2552 โดยจะเน้นเป้าหมายการดำเนินการ 3 เรื่อง (3 R) ได้แก่


  - การอนุวัติข้อผูกพันภายใต้กฎบัตรอาเซียน (Realising the Commitments under the ASEAN Charter) โดยเฉพาะในเรื่องการยกร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆที่จะจัดขึ้น ได้แก่ กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เป็นต้น


  - การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Revitalizing ASEAN as a people-centered Community) ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคมอาเซียน


  - การเสริมสร้างการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค (Reinforcing human development and security for all the peoples of the region) โดยส่งเสริมให้การดำเนินความร่วมมือของอาเซียนตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

  ตอบลบ
 21. Thai and ASEAN Community

  Thai & ASEAN Community
  The 10-member Association of South East Asian Nations (ASEAN) aims to create an ASEAN Economic Community (AEC) by 2020. The AEC would have a combined population of over 575 million and total trade exceeding US$ 1,400 billion.

  ASEAN Economic Community
  The ASEAN Vision 2020 aims to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region, in which there is a free flow of goods, services, investment and capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities by 2020.

  Free Trade Area
  Underpinning the AEC is the ASEAN Free Trade Area (AFTA), a preferential tariff scheme to promote the free flow of goods within ASEAN that are manufactured locally within any ASEAN country.

  Comprehensive Investment Area
  The ASEAN Comprehensive Investment Area (ACIA) will encourage the free flow of investment within ASEAN. Its main principles are:

  All industries are to be opened up for investment, with exclusions to be phased out according to schedules
  National treatment is granted immediately to ASEAN investors with few exclusions
  Elimination of investment impediments
  Streamlining of investment process and procedures
  Enhancing transparency
  Undertaking investment facilitation measures
  Full realization of the ACIA with the removal of temporary exclusion lists in manufacturing, agriculture, fisheries, forestry and mining is scheduled by 2010 for most ASEAN members and by 2015 for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam.

  Trade in Services
  ASEAN members are negotiating intra-regional services liberalization in several sectors, including air transport, business services, construction, financial services, maritime transport, telecommunications and tourism.

  Single Aviation Market
  The ASEAN Single Aviation Market (SAM) will introduce an open-sky arrangement to the region by 2015. The ASEAN SAM will be expected to fully liberalize air travel between its member states, allowing ASEAN to benefit from the growth in air travel around the world, and encouraging tourism, trade, investment and services flows between member states.

  Free Trade Agreements with Other Countries
  ASEAN has concluded free trade agreements with China, Korea, and Japan, and is negotiating FTAs with India, Australia/New Zealand, and the European Union. Taiwan has also expressed interest in an agreement with ASEAN but needs to overcome diplomatic objections from China.

  ASEAN Socio-cultural Community
  The ASEAN Socio-Cultural Community envisages Southeast Asia bonded together in partnership as a strong community of caring societies and aimed at the vigorous development of regional identity and the preservation of the region's cultural heritage.

  Current cultural activities include S.E.A. Write Award, Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, Heritage Parks, Scholarship and University Network.

  To prepare each country’s work force for economic integration, ASEAN will encourage investment in education, training, science and technology development, job creation, and social protection. ASEAN will also seek increased cooperation in public health, especially the prevention and control of infectious and communicable diseases.

  ตอบลบ
 22. Greetings
  การทักทาย
  เมืื่อเริิ่มการเขา้า้ สังคม สิิ่งแรกทีี่ตอ้อ้ งปฏิบัติคือการกล่า่าวทักทาย
  Good morning ใช้ท้ทักทายตอนเช้า้าถึงเทีี่ยง
  Good afternoon ใช้ท้ทักทายตอนบ่า่าย
  ... Good evening ใช้ท้ทักทายตอนเย็น และตอนกลางคืน

  การทักทายแบบเป็นทางการ Formal
  A: Good morning / afternoon / evening.-
  How do you do?
  B: Good morning / afternoon / evening.-
  How do you do?

  การทักทายแบบไม่เป็นทางการ Informal
  A: Hello. /Hi. / How are you?
  B: Hello. / Hi. / Fine, thanks and you?

  แล้วต่อด้วยประโยคใดประโยคหนึึ่งดังนีี้
  A : Good / Nice / Glad to meet /see you.
  B: Good / Nice / Glad to meet /see you too.

  ตอบลบ
 23. ในกรณีที่เรารู้จักอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่า่านผู้อ้อืื่นแต่ไ่ไม่ร่รู้จ้จักเป็น็นการส่ว่วนตัว
  และเราต้อ้องการทีี่จะพูดด้ว้วย สามารถเริิ่มการสนทนาก่อ่อนทีี่จะกล่า่าว
  ทักทาย
  􀂃􀂃 Are you Mr./Mrs./Miss.........?
  􀂃􀂃 You must be Mr./Mrs./Miss.........?

  ตอบลบ
 24. นักเรียนห้อง 4/2 กว ทุกคนทราบ งานที่ kPN สั่งวันนี้ 30/11/2011
  ให้ นร หาคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน synonym อย่างที่ครูพี่แนนได้สอนไว้ ส่ง Rough draft ฉบับร่างให้ KPN ทาง KPN's Blog ภายในจันทร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ นะครับ

  ครูพี่นิตร์

  ตอบลบ
 25. นักเรียนห้อง 4/2 กว ทุกคนทราบ งานที่ kPN สั่งวันนี้ 30/11/2011
  ให้ นร หาคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน synonym แล้วอย่าลืมใส่ทำนองกลอนหรือเพลงด้วยนะครับ แต่วันจันทร์นี้เอาฉบับร่างส่งให้ครูตรวจก่อน นักเรียนอาจจะแต่งขึ้นมาเองหรือเอาของครูพี่แนนมาปรับเป็นของตัวเองก็ได้จร้า

  kPN

  ตอบลบ
 26. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครูพี่นิตร์ Blog จร้า คนเข้ามาเป็นสมาชิกทุกคน น่าร๊ากกกกก 55+

  ตอบลบ
 27. น.ส.อนุสรา ใยอุบล เลขที่ 35
  น.ส.ณัฏฐา ไชยปัญญา เลขที่ 24
  ม.4/2
  ส่งเพลงค้าาาา (เดี๋ยวไปแต่งทำนองใหม่นะค้า )

  กลอนกีดกัน,กีดขวาง[v.]
  กีดกัน hinder , hamper impede, deter, encumber
  thwart, obstruct, stymie วางมาด (x2)
  obstacle [n.], block พลาดคลาดกันนิดเดียว

  จบแล้วค้า :)

  ตอบลบ
 28. นางสาวอาทิตยา แซแป๊ะ
  นางสาวสุภาพร บางพันธุ์
  ม.6/3

  กลอนกล่าวเกินจริง(v.)
  พูดเว่อร์ hyperbolize โอ๊ย! มันเกินไป exaggerate

  show off, talk big เป็นเด็ก (x2)

  boast, brag, vaunt เสร็จ

  overstate สบายใจ

  เดี๋ยวหนูไปบอกทำนองค่ะ !

  ตอบลบ
 29. นส.ศุทธหทัย โปณะทอง เลขที่ 34 ม.4/2
  นส.ภูริชญา ยิ่งดำนุ่น เลขที่ 32 ม.4/2

  อยู่อาศัยdwell,lodge,inhabit,abide,resideซ้ำ
  Dwellers inhabitants residents abiders
  Live in abides dwellings reside
  Animals live in habitats ซ้ำ3
  All abide by the rules of nature .....เดี๋ยวแต่งทำนองใหม่นะKPN :))

  ตอบลบ
 30. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. กำ ตอนคอมเม้น เน็ตหลุด แน่ พอ รีเควสหายหมด เพลง แฟนฉัน ของผม

  ตอบลบ
 33. disburse,dispense,allot แจกจ่าย สุขใจเหลือเกิน give,share,deal out แบ่งรักให้เธอ ใจฉันเหม๋อลอย apportion คอย distribute เธอ (X2)

  explain,describe,expound จะ illustrate เธอ elucidate ,make clear / illuminate,make known อธิบายหน่อยหนา

  intellgent,brilliant ,clever ฉลาดเหลือเกิน sharp-willed,well-versed,well-rounded,wise,sage shrewd/smart นี่ไงเพื่อนเราหัวโตกว่าใคร

  ทำนอง เพลงแฟนฉันเรยจร้า

  Mr.Mongkol Sirichai M.6/1 No.7
  Mr.Rattanapol Jumetuy M6.6/1 No.12

  ตอบลบ
 34. นางสาว ปิยาภรณ์ ธรรมดี ม.4/3
  นางสาว จูลี บุญแก้วศรี ม.4/3  Apartment, flat ,condominium, bungalow, inn, hotel, motel, hostel, mainson, residence, boarding house, dormitary and accomodation


  อันนี้เกี่ยวกับที่อยู่น้ะ

  ตอบลบ
 35. permit ยอม, admit รับ
  อย่างนี้ต้อง accept ยอมรับ
  การอนุญาติ คือ permission(x2)
  การรับเข้า คือ admission(x2)
  ตอบสั้นๆง่ายๆ say yes อย่างเดียว(x2)

  By น.ส. เกวลี พันธ์สน เลขที่ 10
  น.ส. ดารารัตน์ ภักดีคำ เลขที่ 13
  น.ส. รังศิมา สุขบาล เลขที่ 27
  ชั้น ม.4/3

  ตอบลบ
 36. นางสาวนฤมล พิมเสน เลขที่27
  นางสาวพรมนาด ปกเกษ เลขที่29
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 ค้ะ:))
  กลอนตั้งใจ ,มุ่งมั่น
  will ๆ ๆ willing mean ๆ ๆ ๆ meaning
  devote mindful determine accidentally แปลว่าตั้งใจ หรือมุ่งมั่น
  instend strive attend
  ( หนูยังแต่งไม่โอเครเท่าไหร่เรยค้ะ เด๋วหนูค่อยไปแก้ไขทำนองและเพลงใหม่นะค้ะคุณครู :D )

  ตอบลบ
 37. นางสาวณัฏฐนิช ภักดีจิตต์ เลขที่ 23
  นางสาวศิรินทร์ เสนแก้ว เลขที่ 22
  ม.4/2
  interval / stage / phase ระยะเวลา

  span, spell นำพา duration ความรัก

  session/ term / tenure ให้รู้จัก(x2)

  stretch / cycle รัก period ช่วงเวลา

  ตอบลบ
 38. " Burglary ,,, การโจรกรรม ."

  Pick Pocket *นักล้วงกระเป๋า ... Robber _ Plagiarism * ขโมยผลงานซึ่หน้า.

  Thief/Thieve _ Steal _ Shoplifter *แอบยิบลักของไปจากร้านค้า ซึ้งเป็นการโจรกรรม .

  Burglary/House breaking และ โจรกรรม ... Thievery

  คนเหล่านี้ควรจะ Genocide/Ethnic Cleansing ) : **ฆ่าล่าเผ่าพันธุ์ไปเลย

  By... Sittichat Kittioudomporn No.15
  and Rotsukon Numuang No.19 : M.4/1

  ตอบลบ
 39. น.ส. ชลธิชา พุดจีน
  นายไตรรัตน์ สวนยา
  ม.6/3

  กลอนช่วยเหลือ
  Help (n.)(v.) me ฉันเป็น aid(n.)(v.)

  Succor (n.)(v.) me, assist me

  Hey, you see, give me a hand

  or you can do me a favor.

  ตอบลบ
 40. น.ส.สุนิสา สร้อยสน เลขที่ 19
  น.ส.อาภัสสร สารอินจักร์ เลขที่ 21
  ชั้นม.4/2(ทำนองเพลงการเปลี่ยนแปลง(ท่อนฮุก)ค่ะ^^)
  คำศัทพ์การเปลียนแปลงค่ะ
  ตั้งแต่เมื่อฉัน shake-upและฉันได้มา changingมันทำให้ฉันupend variant alteration ได้เรียนรู้ alter transference vary turnover แต่สำหรับ changeแต่ก่อน permute remodeling chop turnaround transfer modification chopping transition variation เมื่อฉันได้มา modify
  โอป่าว

  ตอบลบ
 41. ณัฏฐนิช ภักดีจิตต์ 4/2 รายงานตัวค่ะ

  ตอบลบ
 42. eat มีศัพท์เหมือน คือ chew consume devour ingest swallow corrode erode wear away

  นส.ศจี เสรีรัตน์ เลขที่ 33 ม.4/2

  ตอบลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. Brunei Darussalam

  Head of State : His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
  Capital : Bandar Seri Begawan
  Language(s) : Malay, English
  Currency : B$ (Brunei Dollar)
  Ministry of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam Website: www.mfa.gov.bn  --------------------------------------------------------------------------------

  Cambodia

  Head of State : His Majesty King Norodom Sihamoni
  Head of Government : Prime Minister Hun Sen
  Capital : Phnom Penh
  Language : Khmer
  Currency : Riel
  Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation of Cambodia Website: www.mfaic.gov.kh  --------------------------------------------------------------------------------  Indonesia

  Head of State : President Susilo Bambang Yudhoyono
  Capital : Jakarta
  Language : Indonesian
  Currency : Rupiah
  Department of Foreign Affairs of Indonesia Website: www.deplu.go.id  --------------------------------------------------------------------------------


  Lao PDR

  Head of State : President Choummaly Sayasone
  Head of Government : Prime Minister Thongsing Thammavong
  Capital : Vientiane
  Language : Lao
  Currency : Kip
  Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR Website: www.mofa.gov.la  --------------------------------------------------------------------------------


  Malaysia

  Head of Government : The Honourable Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
  Capital : Kuala Lumpur
  Language(s) : Malay, English, Chinese, Tamil
  Currency : Ringgit
  Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Website: www.kln.gov.my
  ASEAN-Malaysia National Secretariat Website: www.kln.gov.my/myasean  --------------------------------------------------------------------------------  Myanmar

  Head of State : President Thein Sein
  Capital : Nay Pyi Taw
  Language : Myanmar
  Currency : Kyat
  Ministry of Foreign Affairs of Myanmar Website: www.mofa.gov.mm  --------------------------------------------------------------------------------  Philippines

  Head of State : President Benigno S. Aquino III
  Capital : Manila
  Language(s) : Filipino, English, Spanish
  Currency : Peso
  Department of Foreign Affairs of the Philippines Website: www.dfa.gov.ph  --------------------------------------------------------------------------------  Singapore

  Head of State : President Tony Tan Keng Yam
  Head of Government : Prime Minister Lee Hsien Loong
  Capital : Singapore
  Language(s) : English, Malay, Mandarin, Tamil
  Currency : S$ (Singapore Dollar)
  Ministry of Foreign Affairs of Singapore Website: www.mfa.gov.sg  --------------------------------------------------------------------------------


  Thailand

  Head of State : His Majesty King Bhumibol Adulyadej
  Head of Government : Prime Minister Yingluck Shinawatra
  Capital : Bangkok
  Language : Thai
  Currency : Baht
  Ministry of Foreign Affairs of Thailand Website: www.mfa.go.th  --------------------------------------------------------------------------------


  Viet Nam

  Head of State : President Nguyen Minh Triet
  Head of Government : Prime Minister Nguyen Tan Dung
  Capital : Ha Noi
  Language : Vietnamese
  Currency : Dong
  Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam Website: www.mofa.gov.vn

  ตอบลบ
 45. นางสาว อาทิตยา สาวังชัย ม.4/3 เลขที่30
  นางสาว ธนาภรณ์ วิพลชัย ม.4/3 เลขที่ 15
  เพลงลืมไปก่อน
  คำศัพท์
  love like Friendship romantic Relationship

  ตอบลบ
 46. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 47. นายพิทักษ์ อื้อจรรยา
  นายยศวริศ แก้วงาม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  รักมากมาย (อุดมสมบูรณ์)
  เมื่อความรักนั้น Abundant,Abound,Productive,Prolificภายในใจ
  ด้วยความรัก Fruitful,Fertile รักมากมายไม่มีวันจาง
  เมื่อความรักเรา Overflowed รักของเรานั้น Bountiful
  เมื่อใจฉัน teeming with loving you Plentiful ด้วยรักไม่จาง

  ตอบลบ
 48. นายธีรศักดิ์ มาศเมฆ
  นายพันไมล์ สงเคราะห์
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1
  เพลง ฉลาด
  Fighter Fighter ก็เธอมัน Smart
  Fighter Fighter ก็เธอ AsTute นะเนี่ย
  I see you Witty,Bright and Brainy *
  อยากจะเป็น Shrewd , ingenious and Intelligent แบบเธอจัง *

  ตอบลบ
 49. อันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 500 พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 500 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว (ลำดับที่ 1-180)

  1 the ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว
  2 of แห่ง, ของ, จาก
  3 to ไปสู่, ไปถึง, ให้แก่
  4 and และ
  5 a อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
  6 in ใน, ข้างใน
  7 is เป็น, อยู่, คือ
  8 it มัน
  9 you คุณ, เธอ, ท่าน
  10 that นั่น, ที่, ซึ่ง, อัน
  11 he เขา (ผู้ชาย)
  12 was เป็น, อยู่, คือ
  13 for แทน, เป็น, สำหรับ, ให้
  14 on บน, ในขณะ, ในที่
  15 are เป็น, อยู่, คือ
  16 with กับ, ต่อ, ในส่วน, พร้อมกับ
  17 as ดังที่, ตามที่, ราวกับ, เหมือน
  18 I ฉัน
  19 his ของเขา (ผู้ชาย)
  20 they พวกเขา
  21 be เป็น, อยู่, คือ
  22 at ที่, ในการ, ถึง, โดย
  23 one หนึ่ง, เลขหนึ่ง
  24 have มี, เป็น, ได้รับ
  25 this นี่, เช่นนี้, อย่างนี้
  26 from ตั้งแต่, จาก, เนื่องจาก
  27 or หรือ
  28 had มี, เป็น, ได้รับ
  29 by โดย, ด้วย, ตาม
  30 hot ร้อน
  31 word คำ, คำศัพท์
  32 but แต่
  33 what อะไร
  34 some บางคน, บางสิ่ง, จำนวนหนึ่ง
  35 we เรา, พวกเรา
  36 can สามารถ
  37 out ข้างนอก, ออกไป, หมดสิ้น
  38 other อื่นๆ, อีกสิ่ง, อีกคน
  39 were เป็น, อยู่, คือ
  40 allทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ล้วน
  41 there ที่นั่น, ตรงนั้น
  42 when เมื่อ, เมื่อใด, ขณะที่
  43 up เพิ่ม, ขึ้น, ขาขึ้น, ลุก
  44 use ใช้, การใช้
  45 your ของคุณ
  46 how อย่างไร, แค่ไหน, วิธีใด
  47 said พูด, กล่าว, บอก
  48 an อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
  49 each คนละ, อันละ, หนึ่งต่อหนึ่ง
  50 she เขา (ผู้หญิง)
  51 which อันที่, อันซึ่ง, ซึ่ง, ไหน
  52 do ทำ, ปฏิบัติ
  53 their ของพวกเขา
  54 time เวลา
  55 if ถ้า, หาก, แม้ว่า
  56 will จะ, ย่อมจะ, ตั้งใจ
  57 way ทาง, หนทาง, วิธีการ, แผน
  58 about รอบ, อ้อม, ราวๆ, เกี่ยวกับ
  59 many มาก, หลาย
  60 then เวลานั้น, ตอนนั้น, ครั้นแล้ว, ดังนั้น
  61 them พวกเขา
  62 write เขียน
  63 would จะ, คงจะ, น่าจะ
  64 like เหมือน, เช่นเดียวกัน, ชอบ, ต้องการ
  65 so เช่นนั้น, ดังนั้น, เท่าที่, จนกระทั่ง
  66 these เหล่านี้, พวกนี้
  67 her เขา, ของเขา (ผู้หญิง)
  68 long ยาว
  69 make ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น
  70 thing ของ, สิ่ง
  71 see เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู
  72 him เขา (ผู้ชาย)
  73 two สอง, เลขสอง
  74 has มี, เป็น, ได้รับ
  75 look ดู, มอง, รูปร่าง, ท่าทาง
  76 more มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
  77 day วัน
  78 could สามารถ
  79 go ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
  80 come มา, เข้ามา, กลายเป็น
  81 did ทำ, ปฏิบัติ
  82 number จำนวน, ตัวเลข
  83 sound เสียง
  84 no ไม่, เปล่า
  85 most มากที่สุด, ส่วนมาก, ที่สุด
  86 people คน, ชาว, ประชาชน
  87 my ของฉัน
  88 over บน, เหนือ, ทั่ว, เกิน
  89 know รู้, รู้จัก, ความรู้
  90 water น้ำ, ของเหลว
  91 than กว่า
  92 call เรียก, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า
  93 first อันดับหนึ่ง, สิ่งแรก
  94 who ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่
  95 may อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ
  96 down ลง, ลงมา, ตก, หล่น
  97 side ด้าน, ข้าง, ฝ่าย
  98 been เป็น, อยู่, คือ
  99 now เดี๋ยวนี้, ขณะนี้
  100 find ค้น, หา, พิสูจน์

  KPN

  ตอบลบ
 50. อันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 500 พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 500 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว (ลำดับที่ 141-160)

  141 much มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
  142 mean สายกลาง, เฉลี่ย, ระหว่าง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ
  143 before ข้างหน้า, ก่อน, มาก่อน
  144 move เคลื่อน, ย้าย, เดิน, ดำเนินการ
  145 right ถูกต้อง, เป็นธรรม, ทางขวามือ, ขวา
  146 boy เด็กผู้ชาย
  147 old เก่า, แก่
  148 too เกินไป, เหลือเกิน, ด้วย, เหมือนกัน
  149 same คนเดียวกัน, สิ่งเดียวกัน, เหมือนกัน
  150 tell เล่า, บอก
  151 does ทำ, ปฏิบัติ
  152 set วาง, ตั้ง, ก่อ, เรียง, จัดการ
  153 three สาม, เลขสาม
  154 want ต้องการ, อยาก
  155 air อากาศ, กลางแจ้ง
  156 well ดี, สบาย, เรียบร้อย
  157 also ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน
  158 play เล่น, แสดง, บรรเลง
  159 small เล็ก, น้อย
  160 end ท้าย, สุด, จบ, หมด, ทำลาย

  KPN

  ตอบลบ
 51. อันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 500 พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 500 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว (ลำดับที่ 201-220)

  201 head หัว, สมอง, หัวหน้า, ผู้นำ
  202 stand ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่
  203 own ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ, ด้วยตัวเอง
  204 page หน้าหนังสือ, เลขหน้า
  205 should จะ
  206 country ประเทศ, ชนบท
  207 found ก่อ, สร้าง, ตั้ง, วางรากฐา่น
  208 answer ตอบ, คำตอบ
  209 school โรงเรียน
  210 grow ปลูก, งอกงาม, ผุดขึ้น
  211 study ศึกษา, เรียน, พิจารณา
  212 still นิ่ง, สงบ, ยังคง
  213 learn เรียน, เรียนรู้, หาความรู้
  214 plant ปลูก, เพาะ, ต้นไม้
  215 cover ปก, ครอบ, คลุม, ซ่อน, ผ้าห่ม, หลังคา
  216 food อาหาร
  217 sun พระอาทิตย์, แสงแดด
  218 four สี่, เลขสี่
  219 between ระหว่าง, ในระหว่าง, คั่นกลาง
  220 state สภาพ, ภาวะ, ฐานะ, พิธี, รัฐ, บ้านเมือง

  KPN

  ตอบลบ
 52. http://www.afsthailand.org/Go_Overseas/year-program/

  ตอบลบ
 53. AFS AFS AFS
  ใบสมัครและตัวอย่างข้อสอบมาแล้ว สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พ.ค. นี้เท่านั้นนะจ๊ะ ที่ KPN หรือ ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ทุกท่าน เฉพาะนักเรียนกะทู้วิทยาเท่านั้นนะจ๊ะ

  http://www.afsthailand.org/Go_Overseas/year-program/

  ตอบลบ