วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เฉลยแบบฝึกหัด Conjunction

เฉลยแบบฝึกหัด
1. either
2. and
3. not only...but also
4. so
5. until
6. as well as
7. but
8. because
9. either...or
10. and
11. because
12. and
13. not only...but also
14. because
15. as well as

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น