วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Correlative Conjunctions

Correlative  Conjunctions  คือ  คำเชื่อมที่เป็นคู่ ๆ โดยมีใจความเท่าเทียมกัน เมื่อเชื่อมกันประธานจะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้ถือเอาประธานตัวหน้าเป็นหลัก คำเชื่อมของ correlative conjunctions ได้แก่  
   either…….or                            ไม่……ก็…….(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
neither……nor                        ไม่ทั้ง………(ไม่ทั้งสองอย่าง)both…….and…..                       ทั้ง……และ……….
not only……but also             ไม่เพียงแต่……อีกด้วย
whether……or                         ไม่ว่า………หรือไม่  
    ตัวอย่างเช่น
Neither Sombun nor Somsri had attended the class.                
ทั้งสมบูรณ์และสมศรีไม่เข้าชั้นเรียนทั้งสองคน
You can drink either milk or tea.                                         
คุณจะดื่มนมหรือไม่ก็น้ำชาก็ได้
She is not only clever, but also honest.                                          
เธอไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้นยังซื่อสัตย์อีกด้วย
Both my brother and my sister play the guitar.                          
ทั้งพี่และน้องของฉันที่เล่นกีต้าร์
 The party will be help whether you attend or not.              
งานเลี้ยงคงจะจัดขึ้นไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ตาม


Correlative  Conjunctions  เพื่อให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้น KPN ขอเรียกเหมือนที่ครูพี่แนนเคยกล่าวไว้คือ coffeemate Structures เพราะเจ้า coffeemate ครีมเทียม มักจะมาพร้อมประโยคฮิทที่ว่า คู๋รัก-คู่รส คอฟฟี่เมท หรือ เพราะเราคู่กันไงค่ะ

either  มักมี or ตามมา
neither  มักมี nor ตามมา
not only  มักมี but / but also ตามมา
from มักมี to ตามมา
between มักมี and ตามมา
the same มักมี as ตามมา
ขั้นกว่า (more หรือ -er) มักมี than ตามมา
as มักมี as ตามมา
nit as/ so มักมี   as ตามมา
no sooner มักมี  than ตามมา
no less มักมี  than ตามมา
so มักมี that  ตามมา
such มักมี that ตามมา
too มักมี to ตามมา
whether  มักมี or ตามมา

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น