วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เฉลยแบบฝึกหัด Reading/Piece of Information 6 ข้อ

สายการบินสิงค์โปรแอร์ไลน์ได้เซ็นสัญญาร่วมกับสายการบิน SAS ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 1988 สายการบินสิงค์โปรแอร์ไลน์ (SIA) สามารถจะเพิ่มเที่ยวบิน B-747 สัปดาห์ละ 1 เที่ยว ในขณะที่สายการบิน SAS จะเพิ่มเที่ยวบิน DC-10 หนึ่งเที่ยว และจะเพิ่มอีก 1 เที่ยวในปีต่อไป

ข้อที่ 1 ตอบ 4

นี่เพื่อประกาศว่า...................... .
ตัวเลือกที่ 1 "ทั้ง SAS และ SIA จะเพิ่มบริการทุกๆสัปดาห์ไปยังประเทศอื่นๆ"
ตัวเลือกที่ 2 "ทั้ง SAS และ SIA  ไม่เพียงแต่จะซื้อ B-747 ลำใหม่มาใช้แต่ยังซื้อ DC-10 มาใช้ด้วย"
ตัวเลือกที่ 3 "SAS จะเพิ่มบริการ 1 อย่างในสิงค์โปร์และ SIA จะเพิ่มบริการในสวีเดน"
ตัวเลือกที่ 4 "SAS และ SIA ได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนบริการการบินร่วมกัน"

ข้อนี้ไม่ยากนะครับนักเรียน KPN ว่านักเรียนแปลกันได้อยู่แล้วนะครับ เราไปดูตัวเลือกที่ละข้อกันนะครับ แล้วตัดตัวเลือกที่ผิดทิ้งไป
ตัวเลือกที่ 1 ผิด เพราะสายการบิน SAS ไม่ได้เพิ่มเที่ยวบินทุกสัปดาห์นะครับ
ตัวเลือกที่ 2 ยิ่งผิดใหญ่เลยครับ สายการบินทั้งสองไม่ได้ซื้อเครื่องบินนะครับ ในเรื่องไม่ได้กล่าวไว้เลย
ตัวเลือกที่ 3 เราไม่ทราบนะครับว่า SIA เพิ่มบริการในสวีเดน ในเนื้อเรื่องไม่ได้บอกนะครับ
ดังนั้นตอบตัวเลือกที่ 4 ครับ คือเค้าจะมีการแลกเปลี่ยนบริการกันนะครับ โดย SIA จะเพิ่มเที่ยวบิน B-747 และ SAS จะนำ DC-10 มาใช้ครับ

VOCAB
Agreement (n) สัญญา
Effective (Adj) ซึ่งมีผลบังคับใช้
Exchange (v) แลกเปลี่ยน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น