วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เฉลยแบบฝึกหัด Reading/Piece of Information 6 ข้อ

นักเรียนครับ ถึงแม้ว่าข้อความสั้นๆ แบบนี้นักเรียนต้องอ่านจนจบอยู่แล้ว แต่ครูอยากให้นักเรียนลองอ่านคำถามของแต่ละข้อก่อนนะครับว่าถามเกี่ยวกับอะไร เราไปวิเคราะห์คำถามก่อนเลยครับ

ข้อที่ 1 ถาม detail >>> เราควรทำเลย (Keyword " This is to announce")
ข้อที่ 2 ถาม detail >>> เราควรทำเลย (Keyword "  Idea is probably")
ข้อที่ 3 ถาม detail >>> เราควรทำเลย (Keyword "  Specific information")
ข้อที่ 4 ถาม detail >>> เราควรทำเลย (Keyword " Piece of news informs")
ข้อที่ 5 ถาม detail >>> เราควรทำเลย (Keyword " This passage suggests")
ข้อที่ 6 ถาม detail >>> เราควรทำเลย (Keyword " Company requires")

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น